Mighty PLUS | Mighty + | מייטי פלוס 

כרגע מדובר על שמועות בלבד הרצות ברשת בקשר  לוופורייזר מכשיר אידוי מייטי פלוס מבית סטורז&ביקל - Mighty PLUS