top of page
רשתות למכשיר אדוי ונטי VENTY

רשתות למכשיר אדוי ונטי VENTY

סט רשתות מקוריות למכשיר אידוי ונטי.

2 רשתות קטנות צפופות

2 רשתות קטנות רחבות

2 רשתות קטנות ליחידת הקירור

    29.00 ₪מחיר